ODPRTE PRIJAVE ZA TEČAJ BOWNOVE TERAPIJE BOW-TER
Postani certificiran Bownov terapevt!
160-urni tečaj Bownove terapije BOW-TER, zasnovan po najvišjih strokovnih standardih,
je namenjen zdravstvenim delavcem in strokovnemu osebju z znanjem anatomije in fiziologije.

Na JESENSKEM tečaju NI VEČ PROSTIH MEST!

Na SPOMLADANSKEM tečaju za leto 2020  le še ENO PROSTO MESTO!

Strokovnost

Tečaj bownove terapije BOW-TER je bil zasnovan na znanju in izkušnjah dolgoletnega izvajanja in poučevanja bownove terapije v Sloveniji ter sodelovanju z mnogimi svetovno priznanimi inštruktorji bownove terapije. Namenjen je razširjanju strokovnega in praktičnega znanja poklicnih zdravstvenih delavcev (zdravstveni tehniki, fizioterapevti, zdravniki, delovni terapevti) ter terapevtov, ki se poklicno ukvarjajo z manualnimi terapijami in izpolnjujejo predpogoje za udeležbo na tečaju. Sledimo novim dognanjem na področju anatomije in fiziologije, ki nudijo globlje razumevanje delovanja terapije.

Inovativen način poučevanja

Posebnost našega tečaja je, da tečajniki kot del praktičnega izpita izvajajo posege na inštruktoricah. Na tak način dobijo ustrezno znanje o pravilno izvedenih bownovih potezah. Tako poleg širokega teoretičnega znanja pridobijo tudi potrebne praktične izkušnje. Tečajniki nadgradijo izvajanje terapije »po receptu«. Naučijo se celostnega opazovanja klientove drže in znajo prepoznati restrikcije in uporabiti ustrezne posege in njihove kombinacije. Uporabljamo sodobne učne pripomočke.

Redno strokovno izpopolnjevanje

Za bownove terapevte, ki so zaključili tečaj v skladu z strokovnim kurikulumom Društva Bownovih terapevtov Slovenije, organiziramo redno letno izpopolnjevanje. Seznanimo jih z novimi smernicami in poglobimo osvojeno znanje.

Licenca za opravljanje zdravilske dejavnosti

Kurikulum tečaja ustreza strokovnim merilom za pridobitev licence za opravljanje zdravilske dejavnosti za delo na področju zdravilske metode – bownova terapija. Društvo Bownovih terapevtov Slovenije, ki je pristojno za izdajo strokovnega mnenja o usposobljenosti bownovega terapevta za izvajanje bownove terapije, je tečaj BOW-TER sprejelo kot ustrezno za izdajo pozitivnega strokovnega mnenja, saj ustreza Katalogu strokovnega znanja in spretnosti za pridobitev naziva zdravilec/ka na področju bownove terapije.
Obvestila o tečajih
Bodite obveščeni o razpisanih terminih tečajev Bownove terapije? Želite nadgraditi svoje znanje Bownove terapije in biti obveščeni še o ostalih najinih tečajih?