ODPRTE PRIJAVE ZA TEČAJ BOWNOVE TERAPIJE BOW-TER
Postani certificiran Bownov terapevt!
260-urni tečaj Bownove terapije BOW-TER je zasnovan po najvišjih strokovnih standardih.
Akreditiran je pri  BTPA - The Bowen Therapy Professional Association s sedežem v Združenem kraljestvu
 in ima certifikat o ustreznosti z nacionalnimi poklicnimi standardi za Bownovo terapijo pri CNHC (The Complementary and Natural Healthcare Council).

Namenjen je zdravstvenim delavcem in strokovnemu osebju z znanjem anatomije in fiziologije.

Sprejemamo prijave za JESENSKI tečaj 2024 in SPOMLADANSKI tečaj 2025
Termini za JESENSKI tečaj 2024/25 so razpisani


Strokovnost

Tečaj bownove terapije BOW-TER je bil zasnovan na znanju in izkušnjah dolgoletnega izvajanja in poučevanja bownove terapije v Sloveniji ter sodelovanju z mnogimi svetovno priznanimi inštruktorji bownove terapije. Namenjen je razširjanju strokovnega in praktičnega znanja poklicnih zdravstvenih delavcev (zdravstveni tehniki, fizioterapevti, zdravniki, delovni terapevti) ter terapevtov, ki se poklicno ukvarjajo z manualnimi terapijami in izpolnjujejo predpogoje za udeležbo na tečaju. Sledimo novim dognanjem na področju anatomije in fiziologije, ki nudijo globlje razumevanje delovanja terapije.

Inštruktorici sta polnopravni članici mednarodne organizacije BTPA - The Bowen Therapy Professional Association s sedežem v Združenem kraljestvu.

Mednarodna akreditacija tečaja pri BTPA


Tečaj BOW-TER Slovenija je akreditiran pri BTPA - The Bowen Therapy Professional Association s sedežem v Združenem kraljestvu in ima certifikat o ustreznosti z nacionalnimi poklicnimi standardi za Bownovo terapijo.

BTPA je strokovno združenje in je avtonomna, strokovna in neprofitna organizacija Bownovih terapevtov.

Združenje BTPA določa pravila, etiko in kodeks ravnanja, s pomočjo katerih lahko člani strokovno delujejo. BTPA ocenjuje in akreditira nove tečaje, ki so ustrezni za stalni poklicni razvoj svojih članov. 


Inovativen način poučevanja

Posebnost našega tečaja je, da tečajniki med vadenjem posegov in na koncu kot del praktičnega izpita izvajajo posege na inštruktoricah. Na tak način dobijo ustrezno znanje o pravilno izvedenih Bownovih potezah. Tako poleg širokega teoretičnega znanja pridobijo tudi potrebne praktične izkušnje.

Tečajniki se naučijo celostnega opazovanja klientove drže in znajo prepoznati restrikcije ter uporabiti ustrezne posege in njihove kombinacije. Usposobljeni so za izvajanje terapije, ki je prilagojena vsakemu pacientu posebej.

Licenca za opravljanje zdravilske dejavnosti Ministrstva za zdravje

Kurikulum tečaja ustreza strokovnim merilom za pridobitev licence za opravljanje zdravilske dejavnosti za delo na področju zdravilske metode – Bownova terapija, ki ga podeljuje Ministrstvo za zdravje.
Društvo Bownovih terapevtov Slovenije, ki je pristojno za izdajo strokovnega mnenja o usposobljenosti Bownovega terapevta za izvajanje Bownove terapije, je tečaju BOW-TER podelilo pozitivno strokovno mnenje, saj ustreza Katalogu strokovnega znanja in spretnosti za pridobitev naziva zdravilec/ka na področju Bownove terapije.

Redno strokovno izpopolnjevanje

Za Bownove terapevte, ki so zaključili tečaj v skladu z strokovnim kurikulumom Društva Bownovih terapevtov Slovenije, organiziramo redno letno izpopolnjevanje v obliki delavnic in enodnevnih izobraževanj.
Seznanimo jih z novostmi, novimi spoznanji in smernicami na področju Bownove terapije ter poglobimo osvojeno znanje.
Obvestila o tečajih
Bodite obveščeni o razpisanih terminih tečajev Bownove terapije? Želite nadgraditi svoje znanje Bownove terapije in biti obveščeni še o ostalih najinih tečajih?