Vsebina tečaja

Tečaj Bownove terapije BOW-TER za zdravstvene delavce in strokovno osebje z znanjem anatomije in fiziologije je zasnovan po najvišjih strokovnih standardih. Sledimo najnovejšim medicinskim spoznanjem na področju delovanja Bownove terapije.

Tečaj BOW-TER Slovenija je akreditiran pri BTPA - The Bowen Therapy Professional Association s sedežem v Združenem kraljestvu in ima certifikat o ustreznosti z nacionalnimi poklicnimi standardi za Bownovo terapijo pri CNHC (The Complementary and Natural Healthcare Council).

Kurikulumi tečajev Bownove terapije, katere akreditirajo, so bili ponovno v pregledu v zadnjih 18 mesecih. Odbor CNHC je novembra 2020 ponovno odobril kurikulum tečaja BOW-TER Slovenija.

BTPA je strokovno združenje in je avtonomna, strokovna in neprofitna organizacija Bownovih terapevtov.
Združenje določa pravila, etiko in kodeks ravnanja, s pomočjo katerih lahko člani strokovno delujejo. BTPA ocenjuje in akreditira nove tečaje, ki so ustrezni za stalni poklicni razvoj svojih članov.

Tečaj traja 260 pedagoških ur. V sedmih modulih tečajniki pridobijo 140 ur. Dodatnih 120 ur opravijo samostojno med posameznimi moduli z opravljanjem dokumentiranih in preverjenih praktičnih nalog in kliničnih primerov. Med posameznimi moduli imajo tečajniki dovolj časa za utrjevanje znanja.

Moduli so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela. Spoznanje o delovanju človekovega organizma se med tečajem poglobi. Tečajniki dobijo lastno izkušnjo o delovanju terapije in zaznajo odzive pri sotečajnikih in prostovoljcih, na katerih vadijo. Vse te spremembe potrebujejo čas za integracijo.

Beri dalje →

Tečajniki se seznanijo s celostnim terapevtskim pristopom in specifično oceno klientovega stanja. Osnovnim posegom sledijo specifični posegi na medenici, prsnem košu, ekstremitetah in glavi ter izvajanje terapije pri različnih fizioloških stanjih.

Izobraževanje se zaključi z opravljanjem pisnega in praktičnega izpita. Pred izpitom je potrebno izpolniti vse obveznosti med moduli in uspešno zaključiti deset kliničnih primerov.

Naš cilj je, da so tečajniki po pridobljenem certifikatu strokovno usposobljeni za delo po najvišjih profesionalnih in etičnih standardih.Termini
Spomladanski termini
1. modul:   11. in 12. februar 2022
2. modul:   4. in 5. marec 2022
3. modul:   25. in 26. marec 2022
4. modul:   22. in 23. april 2022
5. modul:   13. in 14. maj 2022
6. modul:   3. in 4. junij 2022
7. modul:  17. in 18. junij 2022

Moduli so v petek in soboto od 9. do 18. ure.
Jesenski termini
1. modul: 17. do 18. september 2021
2. modul: 8. do 9. oktober 2021
3. modul: 5. do 6. november 2021
4. modul: 26. do 27. november 2021
5. modul: 17. do 18. december 2021
6. modul: 7. do 8. januar 2022
7. modul: 28. do 29. januar 2022

Moduli so v petek in soboto od 9. do 18. ure.

Na tečaj se lahko prijavite preko spletnega obrazca.